Ένας δικτυακός τόπος αφιερωμένος στο χωριό μας!

Επισκέπτες
 Σήμερα :
 Εχθές : 19 
 Συνολικά : 110186 
06.10.2022, 10:45 Europe/Athens
Γιορτάζουν

Το Χωριό μας » Ιστορία » Μνήμες και Παραδόσεις » Επώνυμα συγχωριανών μας

   Τα επώνυμα που ακολουθούν, κάποτε υπήρξαν στο Βασιλειώνοικο. Σήμερα (2016) δεν υπάρχει στο Χωριό μας κανένα από αυτά… (Μέσα σε παρένθεση είναι η χρονολογία γέννησης).
Τα στοιχεία προέκυψαν από έρευνα στο Μητρώο Αρρένων Κοινότητας Βασιλεωνοίκου, ετών 1840 έως 1924.


Κυρίτσης (1841)
Ανδριώτης (1845, 1876, 1877, 1884, 1890, 1913, 1914)
Ακαβής (1845, 1862, 1877, 1880, 1919, 1921, 1923)
Γιαννάρας (1845, 1874, 1876, 1879, 1890, 1892, 1894)
Κουτέλας (1846, 1854, 1890)
Μπουνουγιάς (1850)
Ζωγράφος (1858)
Πούλας (1862)
Ντινιακούδης (1863, 1897)
Σαρηγιάννης (1863, 1890)
Καρράς (1864, 1867, 1891, 1894, 1895)
Ζαμβούνης (1865, 1868, 1873, 1899, 1904, 1906)
Σταμπολούς (1867, 1888)
Θραμπέζος (1868, 1870, 1880, 1916)
Κοϊνίδης (1873, 1875, 1883, 1909, 1913, 1915, 1918, 1923)
Βρούζος (1876)
Βίγλαζης (1876, 1883)
Μαστροδήμος (1888)
Πούλος (1890, 1893)
Βασιλάκης (1893, 1894)
Καούνης (1894)
Συνεφιάς (1895)
Μακρυγιάννης (1897)
Μπουκάλης (1897)
Παπανικολάκης (1902)
Κουριάλης (1902)
Σαραχός (1907, 1910)
Ζερβός (1909, 1915)
Ξύδας (1909)
Ζαννής (1911)
Μαούνης (1917)
Ζουμίδης (1921)
Ξυλάς (1922)
Μοσχονάς (1924)
Βεντούρας (1924)


  Τα παρακάτω επώνυμα υπάρχουν σήμερα (2016) μόνο εκτός Βασιλειωνοίκου:


Γερμανός
Θρουβάλας
Φράγκος
Καρασούλης
Πανέρης
Τρικαλίτσης
Κομνηνός
Κωσταρής
Κωσταρίδης
Ζάνναρος
Μακρίδης
Αρνίδης
Τηνιακούδης
Βοριάς
Θεοφιλίδης


Αύγουστος 2016


Στάμος Στυλ. Καμπούρης  © 2011 - 2022 vasileoniko.gr
Κατασκευή : Φώτης Φραγκάκης